Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
12-33/2022
18.07.2022
18.07.2022
objednávky 12-33/33
Podľa prílohy
17066034, podľa prílohy
0.00

12 2022
28.03.2022
29.03.2022
PC zostava
Bros, s.r.o.
36000477, Údolná 169, Žilina
980.00
Mgr.Lívia Hodasová
riaditeľka
1-11 2022
04.01.2022
05.01.2022
objednávky 1-11 2022
podľa prílohy
17066034, podľa prílohy
0.00
Mgr.Lívia Hodasová
riaditeľka