Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
Fa102022 17066034 Podľa prílohy
Podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
14202.60 31.10.2022
-
31.10.2022
Fa092022 17066034 Podľa prílohy
Podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
8557.44 30.09.2022
-
30.09.2022
Fa082022 17066034 Podľa prílohy
Podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
9352.24 31.08.2022
-
31.08.2022
Fa072022 17066034 Podľa prílohy
-
neuvedené - neuvedené
3243.48 31.07.2022
-
31.07.2022
Faktúry II.Q.22 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
23442.31 18.07.2022
-
18.07.2022
Faktúry I.Q.22 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
25610.99 31.03.2022
-
16.04.2022