Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
Faktúry II.Q.22 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
23442.31 18.07.2022
-
18.07.2022
Faktúry I.Q.22 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
25610.99 31.03.2022
-
16.04.2022