Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
31.12.2020 17066034 Podľa prílohy
Podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
87956.25 31.12.2020
-
31.12.2020
2020-IV 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
3802.10 31.12.2020
-
31.12.2020
2020-III 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
1418.38 30.09.2020
-
10.10.2020
2020-II 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
2046.08 30.06.2020
-
07.07.2020
2020-I 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
5582.39 31.03.2020
-
07.04.2020