Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
23.11.2020 Zmluva o dodávke elektriny
dodávka elektriny
4/2020
0.00 BCF ENERGY, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
detail
02.07.2020 darovacia zmluva
jedálenské stoly
3/2020
0.00 Slovtrend s.r.o.
Dolné Rudiny 2954/1, 010 01 Žilina
detail
09.06.2020 Zmluva o dodávke plynu
dodávka plynu
1/2020
0.00 SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
30.04.2020 Finančný dar
finančný dar
2/2020
141.30 Lekáreň pri Poliklinike
Hollého 150, 015 01 Rajec
detail
11.02.2020 Rámcové zmluvy-dodatky
potraviny
RZ 2020
54,000.00 Podľa prílohy
podľa prílohy
detail