Detail zverejnenia zmluvy - 3/2019

Evidenčné číslo: 3/2019
Názov zmluvy: Finančný príspevok
Predmet zmluvy: fin.príspevok- grant Opora
Cena: 250.00 EUR

Zmluvná strana I.: Domov vďaky
Adresa - sídlo: Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec
IČO: 17066034
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Lívia Hodasová
Funkcia: riaditeľka

Zmluvná strana II.: Nadácia SPP
Adresa - sídlo: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 31818625
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr.Ondrej Šebesta
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 20.06.2019
Dátum zverejnenia: 20.06.2019
Dátum účinnosti: 21.06.2019
PDF príloha: