Evidenčné číslo:
Vystavená:
Zverejnená:
Predmet objednávky:
Obchodný názov dodávateľa:
IČO:, Adresa:
Suma v EUR:
Číslo zmluvy:
Vystavil:
Funkcia:
3-2019
28.10.2019
28.10.2019
maľovanie
P-CH, s.r.o.
44910355, 01319 Kľače 5
0.00
Mgr.Lívia Hodasová
riaditeľka