Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
2019 17066034 Podľa prílohy
Podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
80630.98 31.12.2019
-
31.12.2019
2019-IV 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
3764.00 31.12.2019
-
31.12.2019
2019-III 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
1019.16 30.09.2019
-
06.10.2019
2019-II 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
1359.97 30.06.2019
-
07.07.2019
2019-I 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
6096.67 31.03.2019
-
06.04.2019