Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
06.12.2019 Finančný dar
finančný dar
5/2019
400.00 Kimberly - Clark, s.r.o.
Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
detail
05.12.2019 Združená dodávka elektriky
el.energia
4/2019
0.00 Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8, 591/4B, 010 47 Žilina
detail
01.10.2019 Finančný dar
finančný dar
6/2019
2,913.88 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
20.06.2019 Finančný príspevok
fin.príspevok- grant Opora
3/2019
250.00 Nadácia SPP
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
detail
18.03.2019 Zneškodnenie odpadu - dodatok
zneškodnenie odpadu
1/2019
0.00 LECOL, s.r.o.
Hurbanova 550/3, 015 01 Rajec
detail
15.03.2019 Zmluva o platobnej karte
platobná karta
8/18/1
0.00 Slovenská sporiteľňa
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
detail
15.03.2019 Zmluva o platobnej karte
ukončenie zmluvy
8/18/2
0.00 Slovenská sporiteľňa
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
detail
05.03.2019 Rámcové zmluvy
potraviny, tovary, služby
RZ
0.00 Podľa prílohy
Podľa prílohy
detail
28.01.2019 Darovacia
Čerpadlo Proteco
2/2019
100.00 RICos a.s.
Švermova 2, Vrútky
detail