Detail zverejnenia zmluvy - 11/18

Evidenčné číslo: 11/18
Názov zmluvy: Zmluva o dodávke plynu
Predmet zmluvy: dodávka plynu 1.1.2019-31.12.2020
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Domov vďaky
Adresa - sídlo: Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec
IČO: 17066034
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Lívia Hodasová
Funkcia: riaditeľka

Zmluvná strana II.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Adresa - sídlo: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1
IČO: 35815256
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing.Ján Valko
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 12.10.2018
Dátum zverejnenia: 12.10.2018
Dátum účinnosti: 13.10.2018
PDF príloha: