Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
Faktúry 10-12/2018 17066034 podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
31193.28 31.12.2018
-
31.12.2018
Súhr.IV.Q 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
10272.16 31.12.2018
-
31.12.2018
Faktúry 6-9/2018 17066034 podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
29273.09 30.09.2018
-
11.10.2018
Súhr. III.Q 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
2783.52 30.09.2018
-
06.10.2018
Súhr. II.Q 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
1468.01 30.06.2018
-
07.07.2018
Faktúry 1-5/2018 17066034 podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
34761.34 31.05.2018
-
11.06.2018
Súhr. I.Q 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
7908.84 31.03.2018
-
06.04.2018