Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
22.11.2018 Zmluva o účte Komunal Plus
bankový účet
14/18
0.00 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
detail
22.11.2018 Zmluva o účte Komunal
bankový účet
15/18
0.00 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
detail
13.11.2018 Zmluva o poskytovaní služieb
zber biologického odpadu
16/18
0.00 4NAT s.r.o.
Gaštanová 1008/27, Bytča
detail
25.10.2018 Darovacia zmluva
finančný dar
12/18
2,528.09 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
12.10.2018 Zmluva o dodávke plynu
dodávka plynu 1.1.2019-31.12.2020
11/18
0.00 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1
detail
17.09.2018 Zmluva o dielo
servis zdvíhacích zariadení
10/18
36.00 OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
detail
27.06.2018 Zmluva o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory
modernizácia osvetlenia
9/2018
3,158.40 Stredoslovenká energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
detail
12.06.2018 Zmluva o bežnom účte
bežný účet, neziskový sektor
8/18
0.00 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
detail
29.05.2018 Darovacia zmluva
finančný dar
7/18
490.00 Kimberly-Clark, s.r.o.
Prevozská 37, 820 04 Bratislava 24
detail
25.05.2018 Darovacia zmluva
satelt.prijímač,pojazdný stolík
5/18
0.00 Radomír Zachar
Malá Čierna
detail
22.05.2018 Zmluva o poskytnutí daru
fin.dar
6/18
750.00 Nadácia Tatrabanky
Baštová 5, 811 03 Bratislava
detail
23.04.2018 Darovacia zmluva
televízor
4/18
220.00 Kysucká lekárenká, s.r.o.
Belanského 297, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
17.04.2018 Darovacia zmluva
finančný dar
3/18
100.00 Karol Knapec
Rosina
detail
28.03.2018 Darovacia zmluva
kovové kreslo
2/2018
25.00 Ján Pekara
Rajec
detail
16.01.2018 Darovacia zmluva
vyvýšené lôžko
1/18
220.00 Renáta Panušková
Žilina
detail