Detail zverejnenia zmluvy - 12/17

Evidenčné číslo: 12/17
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí daru
Predmet zmluvy: finančný dar
Cena: 550.00 EUR

Zmluvná strana I.: Domov vďaky
Adresa - sídlo: Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec
IČO: 17066034
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Lívia Hodasová
Funkcia: riaditeľka

Zmluvná strana II.: Nadácia Tatra banky
Adresa - sídlo: Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IČO: 30857571
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Zajac
Funkcia: správca

Dátum podpisu: 19.06.2017
Dátum zverejnenia: 19.06.2017
Dátum účinnosti: 20.06.2017
PDF príloha: