Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
12-2017 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
8693.82 31.12.2017
-
31.12.2017
11-2017 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
6841.19 30.11.2017
-
10.12.2017
10-2017 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
6453.95 31.10.2017
-
10.11.2017
9-2017 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
4580.85 30.09.2017
-
12.10.2017
8-2017 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
7652.27 31.08.2017
-
12.09.2017
7-2017 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
3911.76 31.07.2017
-
14.08.2017
6-2017 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
8206.52 30.06.2017
-
14.07.2017
5-2017 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
5479.92 31.05.2017
-
16.06.2017
4-2017 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
4725.44 30.04.2017
-
15.05.2017
3-2017 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
11213.34 31.03.2017
-
14.04.2017
2-2017 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
5371.03 28.02.2017
-
15.03.2017
1-2017 17066034 Podľa prílohy
podľa prílohy
neuvedené - neuvedené
9244.28 31.01.2017
-
15.02.2017