Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
21.10.2015 Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii SW
licencia SW kuchyňa
15/15
71.00 Verejná informačná služba, spol. s.r.o.
Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
detail
13.10.2015 Darovacia zmluva
finančný dar
13/15
200.00 Kysucká lekárenská s.r.o.
Belanského 297, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
05.10.2015 Darovacia zmluva
finančný dar
14/15
2,299.72 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12, 010 01 Žilina
detail
11.08.2015 Darovacia zmluva
finančný dar
12/15
550.00 Kimberly-Clerk, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
detail
23.07.2015 Darovacia zmluva
drobný hmotný majetok
11/15
369.60 Kysucká lekárenská, s.r.o.
Belanského 297, 024 01 Kysucké Nové Mesto
detail
25.06.2015 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu
9/15
0.00 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a , 825 11 Bratislava
detail
17.06.2015 Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
Stropný zdvíhací systém
8/15
825.00 Nadácia Tatra banky
Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava
detail
17.04.2015 Darovacia zmluva
drobný hmotný majetok
6/15
199.80 Kimberly - Clark, s.r.o.
Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9
detail
14.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
na akciu "Seniori bez hraníc-priateľské stretnutie v Rajci"
5/15
300.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
01.04.2015 Darovacia zmluva
rezivo
7/15
41.48 Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec
Rajec
detail
20.03.2015 Zmluva o poskytnutí grantu
zlepšenie materiálnych podmienok rehabilitácie
4/15
2,500.00 Nadácia Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2
detail
28.02.2015 Rámcová zmluva
dodávanie potravín
12015
0.00 Čibenka Anton
Jabloňová 194/2, 015 01 Rajec
detail
28.02.2015 Rámcová zmluva
dodávanie potravín
22015
0.00 Furond -Furmánková
Sládkovičova 680, 015 01 Rajec
detail
28.02.2015 Rámcová zmluva
dodávanie ovocia a zeleniny
32015
0.00 Awe Trading
T.Vansovej 254/6, 020 01 Púchov
detail
28.02.2015 Rámcová zmluva
dodávanie čistiacich prostriedkov a drogérie
42015
0.00 AMD-M, s.r.o.
Jabloňová 193/1, 015 01 Rajec
detail
28.02.2015 Rámcová zmluva
pranie prádla a čistenie
52015
0.00 Jema s.r.o.
018 16 Domaniža
detail
28.02.2015 Rámcová zmluva
dodávanie potravín
62015
0.00 Libex s.r.o.
Bytčianska 114, 010 03 Žilina
detail
28.02.2015 Rámcová zmluva
dodávanie potravín
72015
0.00 Demifood, s.r.o.
Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
detail
28.02.2015 Rámcová zmluva
dodávanie potravín
82015
0.00 Šesták Bohuš s.r.o.
Vodárenská 343/2, 924 01 Galanta
detail
28.02.2015 Rámcová zmluva
dodávanie potravín
92015
0.00 Bidvest s.r.o.
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto n ad Váhom
detail
28.02.2015 Rámcová zmluva
dodávanie kvetov a výzdoby
102015
0.00 Kvetinárstvo, Jozef Vysoký
Nám SNP 18, 015 01 Rajec
detail
28.02.2015 Rámcová zmluva
dodávanie potravín
112015
0.00 Coop Jednota, s.d.
Predmestská 71, 010 83 Žilina
detail
07.01.2015 Zmluva o výkone deratizacie,dezinsekcie a dezinfenkie
deratizácia,dezinsekcia a deznfekcia
10/15
0.00 Ondrišík Jozef
Gabriela Povalu 27, Žilina
detail
03.01.2015 Darovacia zmluva
lôžko Prima, pojazdný stolík
1/15
644.57 Brodňan Vladimír
Domov vďaky
detail
03.01.2015 Darovacia zmluva
el.polohovacie lôžko, pojazdný stolík
2/15
445.28 Martinec Jozef
Domov vďaky
detail
03.01.2015 Darovacia zmluva
lôžko Prima, pojazdný stolík
3/15
644.57 Biely Pavol
Domov vďaky
detail