Detail zverejnenia zmluvy - 62/2011

Evidenčné číslo: 62/2011
Názov zmluvy:
Predmet zmluvy: Zmluva č. 77/2011 o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu (webového sídla)
Cena: 9.00 EUR

Zmluvná strana I.: Domov vďaky
Adresa - sídlo:
IČO: 17066034
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Zmluvná strana II.: Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe
Adresa - sídlo: Hlavná 188/67, 05938 Štrba
IČO: 31954502
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:

Dátum podpisu: 07.04.2011
Dátum zverejnenia: 07.04.2011
Dátum účinnosti: 07.04.2011
PDF príloha: