Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
289-2011 35815256 Slovenský plynárenský priemyselnull
dodávka plynu
neuvedené - neuvedené
1455.00 15.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
329-2011 35815256 Slovenský plynárenský priemyselnull
dodávka plynu
neuvedené - neuvedené
1834.00 15.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
263-2011 00000000 SEVAKnull
vodné a stočné
neuvedené - neuvedené
1334.00 20.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
101-2011 00000000 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
150.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
102-2011 00000000 Šesták Bohušnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
433.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
103-2011 00000000 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
193.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
104-2011 00000000 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
203.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
105-2011 00000000 RTVSnull
koncesionárske poplatky
neuvedené - neuvedené
55.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
106-2011 00000000 T-mobilenull
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
23.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
107-2011 00000000 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
81.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
108-2011 00000000 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
87.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
109-2011 00000000 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
158.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
110-2011 00000000 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
18.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
111-2011 00000000 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
0.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
111-2011-2 00000000 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
1177.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
112-2011 00000000 Agrosevanull
potraviny
neuvedené - neuvedené
449.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
113-2011 00000000 Coop Jednotanull
potraviny
neuvedené - neuvedené
154.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
114-2011 00000000 Slovenský plynárenský priemyselnull
spotreba plynu
neuvedené - neuvedené
374.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
115-2011 00000000 Poradca s.r.o.null
predplatné Poradca
neuvedené - neuvedené
28.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
000528 00000000 Ing.Ján Krchnavý-CODESnull
monitor, oprava počítača
neuvedené - neuvedené
184.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
117-2011 00000000 OTISnull
servis výťahov
neuvedené - neuvedené
28.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
118-2011 00000000 T-comnull
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
36.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
79-2011 00000000 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
40.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
80-2011-1 00000000 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
0.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
80-2011-2 00000000 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
1097.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
84-2011 00000000 Agrosevanull
potraviny
neuvedené - neuvedené
488.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
84-2011-2 00000000 Agrosevanull
potraviny
neuvedené - neuvedené
0.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
85-2011 00000000 Coop Jednotanull
potraviny
neuvedené - neuvedené
549.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
86-2011 00000000 OZ Srdcenull
preprava
neuvedené - neuvedené
114.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
87-2011 00000000 Generalinull
poistenie
neuvedené - neuvedené
33.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
88-2011 00000000 Jema Domanižanull
pranie prádla
neuvedené - neuvedené
59.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
89-2011 00000000 T-comnull
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
44.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
90-2011 00000000 Metsa Tissue Slovakianull
jednorázové utierky
neuvedené - neuvedené
201.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
91-2011 00000000 Metsa Tissue Slovakianull
servítky
neuvedené - neuvedené
3.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
92-2011 00000000 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
111.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
93-2011 00000000 Mesto Rajecnull
poplatok za komunálne odpady
neuvedené - neuvedené
780.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
94-2011 00000000 T-comnull
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
36.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
95-2011 00000000 Krankasnull
dohľad nad prácou a prac.prostredím
neuvedené - neuvedené
59.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
96-2011 00000000 OTISnull
servis výťahov
neuvedené - neuvedené
28.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
97-2011 00000000 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
148.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
98-2011 00000000 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
112.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
99-2011 00000000 MADOnull
softvérové práce
neuvedené - neuvedené
72.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
100-2011 00000000 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
181.00 09.05.2011
09.05.2011
09.05.2011
2011077 31954502 Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188/67, 05938 Štrba
Za používanie služieb Obecneho portálu v roku 2011
neuvedené - neuvedené
67.00 07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
61-2011 34152199 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
174.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
62-2011 34152199 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
93.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
63-2011 35407743 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
163.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
64-2011 36226947 Illenull
čistiace a hygienické prostriedky
neuvedené - neuvedené
107.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
65-2011 34152199 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
237.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
66-2011 35407743 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
218.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
« späť 1 2 3 ďalej »