Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
17-2011 44675593 Jema Domanižanull
pranie prádla
neuvedené - neuvedené
78.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
18-2011 22632611 MAPAZnull
žehlička
neuvedené - neuvedené
20.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
19-2011 34152199 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
106.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
20-2011 31434541 Spolok svätého Vojtechanull
Katolícke noviny
neuvedené - neuvedené
17.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
21-2011 35407743 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
202.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
22-2011 31590489 MADOnull
program-účtovníctvo,mzdy
neuvedené - neuvedené
149.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
23-2011 35683929 OTISnull
servis výťahov
neuvedené - neuvedené
27.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
24-2011-2 22632557 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
925.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
24-2011-3 22632557 Bohdalová Štefánianull
potraviny-pokračovanie
neuvedené - neuvedené
0.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
24-2011-4 22632557 Bohdalová Štefánianull
potraviny-pokračovanie
neuvedené - neuvedené
0.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
24-2011-5 22632557 Bohdalová Štefánianull
potraviny-pokračovanie
neuvedené - neuvedené
0.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
25-2011 22632557 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
50.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
26-2011 00169048 Coop Jednotanull
potraviny
neuvedené - neuvedené
75.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
27-2011 00000000 Agrosevanull
potraviny
neuvedené - neuvedené
394.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
27-2011-2 00000000 Agrosevanull
potraviny-pokračovanie
neuvedené - neuvedené
0.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
28-2011 35815256 Slovenský plynárenský priemyselnull
spotreba plynu
neuvedené - neuvedené
1893.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
29-2011 00000000 T-comnull
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
37.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
30-2011 34152199 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
51.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
31-2011 36324124 Demifoodnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
424.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
32-2011 36372111 Krankas, s.r.o.null
dohľad nad prácou a pracovným prostredím
neuvedené - neuvedené
59.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
33-2011 36763469 T-comnull
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
41.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
34-2011 34407743 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
235.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
35-2011 34152199 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
175.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
36-2011 35854669 Stannah, s.r.o.null
servis stoličkového výťahu
neuvedené - neuvedené
78.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
37-2011 35947047 Mauro Slovakia, s.r.o.null
predplatné Revue medicíny
neuvedené - neuvedené
8.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
38-2011 35407743 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
214.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
39-2011 34152199 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
104.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
40-2011 10862692 Jozef Krajčíknull
aktualizácia programu Kuchyňa
neuvedené - neuvedené
100.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
41-2011 36324124 Demifood, s.r.o.null
potraviny
neuvedené - neuvedené
563.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
42-2011 35407743 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
215.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
43-2011 34152199 Nowaco, s.r.onull
potraviny
neuvedené - neuvedené
70.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
44-2011 30109809 Bohuš Šesták - veľkoskladnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
133.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
45-2011 35407743 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
351.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
46-2011 00000000 Tatra akadémianull
školenie-individuálny rozvojový plán-pokračovanie faktúry
neuvedené - neuvedené
0.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
46-2011-2 00000000 Tatra akadémianull
školenie-individuýlny rozvojový plán
neuvedené - neuvedené
140.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
« späť 1 2 3 ďalej »