Evidenčné číslo IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Číslo zmluvy - číslo objednávky
Suma v EUR Doručená
Uhradená
Zverejnená
67-2011 33854220 AMD Drogérianull
drogéria,čistiace,dezinfenkčné
neuvedené - neuvedené
539.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
67-2011-2str. 33854220 AMD Drogérianull
drogéria
neuvedené - neuvedené
0.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
68-2011 14230887 Ing.Ján Krchnavý-CODESnull
výpočtová technika
neuvedené - neuvedené
345.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
69-2011 43182593 Martin Krchnavý - CODESnull
výpočtová technika
neuvedené - neuvedené
202.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
70-2011 36324124 Demifoodnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
616.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
71-2011 34152199 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
101.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
72-2011 35407743 Furondnull
potraviny-mäso
neuvedené - neuvedené
141.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
73-2011 36776297 Crooce-comnull
webhosting-záloha
neuvedené - neuvedené
39.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
74-2011 35763469 T-mobilenull
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
20.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
75-2011 40993701 Ing.Janka Hanuliakovánull
DVD
neuvedené - neuvedené
29.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
76-2011 34152199 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
129.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
77-2011 31954502 Reg.vzdelávacie centrumnull
používanie portálu
neuvedené - neuvedené
67.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
78-2011 36672297 SEVAK a.s.null
vodné a stočné
neuvedené - neuvedené
1018.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
81-2011 36776297 Crooce-comnull
webhosting-vyúčtovanie zálohy
neuvedené - neuvedené
0.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
82-2011 34140328 Basco SK s.r.o.null
nočný stolík, zásuvka, skrinka
neuvedené - neuvedené
742.00 05.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
47-2011 35815256 Slovenský plynárenský priemyselnull
plyn
neuvedené - neuvedené
1785.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
48-2011 35763469 T-mobilenull
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
25.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
49-2011 35683929 OTISnull
servis výťahov
neuvedené - neuvedené
27.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
50-2011 36372111 Krankasnull
dohľad nad prácou a pracovným prostredím
neuvedené - neuvedené
59.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
51-2011 44675593 Jema Domanižanull
pranie prádla
neuvedené - neuvedené
51.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
53-2011 22632557 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
18.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
52-2011 00169048 Coop Jednotanull
potraviny
neuvedené - neuvedené
285.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
54-2011 22632557 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
1078.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
54-2011-2 str. 00000000 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
0.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
54-2011-3str. 00000000 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
0.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
54-2001-4 srtr. 00000000 Bohdalová Štefánianull
potraviny
neuvedené - neuvedené
0.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
55-2011 17784441 Agrosevanull
ovocie,zelenina
neuvedené - neuvedené
378.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
55-2011-2 str. 17784441 Agrosevanull
ovocie,zelenina
neuvedené - neuvedené
0.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
56-2011 31411045 CWS boconull
mydlová pena
neuvedené - neuvedené
126.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
57-2011 35763469 T-comnull
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
39.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
58-2011 00000000 Ručka Františeknull
dodávka a montáž žalúzií
neuvedené - neuvedené
98.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
59-2011 35763469 T-comnull
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
40.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
60-2011 35407743 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
170.00 04.04.2011
04.04.2011
04.04.2011
1-2011 35815256 Slovenský plynárenský priemyselnull
SPP-plyn
neuvedené - neuvedené
1544.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
2-2011 35407743 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
122.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
3-2011 34152199 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
100.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
4-2011 34152199 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
78.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
5-2011 35407743 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
132.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
6-2011 30477956 IBR Servis centrum Rajecnull
oprava TV
neuvedené - neuvedené
24.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
7-2011 00653501 UNIQA poisťovňa a.s.null
poistenie
neuvedené - neuvedené
155.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
8-2011 36226947 Illenull
čistiace a dezinfekčné prostriedky
neuvedené - neuvedené
107.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
9-2011 31610447 LECOL s.r.onull
likvidácia odpadu
neuvedené - neuvedené
50.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
10-2011 00000000 RTVSnull
koncesionárske poplatky
neuvedené - neuvedené
55.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
12-2011 17916534 Adam Chabadanull
oprava sporáka
neuvedené - neuvedené
79.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
11-2011 34152199 Nowaconull
potraviny
neuvedené - neuvedené
145.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
13-2011 35815256 Slovenský plynárenský priemyselnull
spotreba plynu
neuvedené - neuvedené
2995.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
13-2011-2 35815256 Slovenský plynárenský priemyselnull
spotreba plynu-pokračovanie fa
neuvedené - neuvedené
2995.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
14-2011 35815256 Slovenský plynárenský priemyselnull
spotreba plynu-dobropis
neuvedené - neuvedené
1524.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
15-2011 35407743 Furondnull
potraviny
neuvedené - neuvedené
264.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
16-2011 35763469 T-mobilenull
telefónne poplatky
neuvedené - neuvedené
20.00 30.03.2011
30.03.2011
30.03.2011